Aktørnr

Et unikt nummer som identifiserer aktøren.

Merk: Ved oppstart bør du manuelt opprette en aktør med for eksempel aktørnummer 1000 eller 10000 avhengig av hvor mange siffer du skal benytte i ansattnummer. Da kan du tildele samme ansattnummer som aktørnummer. Da behøver den ansatte bare å forholde seg til et ansattnummer, da aktørnummer blir brukt i CRM.
Merk: Ved konvertering fra et annet system bør du bruke kundenummer og leverandørnummer som aktørnummer. Det gjør det enklere å knytte til kontaktpersoner.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Primærnøkkel Ja Aktørnr
SQL-navn ActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4028  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Deltaker Participant
  • Aktørnr
 
Aktørkobling AssociateReference
  • Aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.