Bokføringsinformasjon

Definisjon for bokføringsinformasjonsstreng som brukes i elektronisk fakturering.

Kan inneholde tekst eller makroer for å eksportere data relatert til den spesifikke ordrelinjen, for eksempel produktnummer, konto, organisasjonsenhet. Merk at dette er det andre alternativet for å legge til bokføringsinformasjon til faktura-XML. Brukes ved sending av fakturaer via AutoInvoice. Se Extended information on mapping for Visma.net AutoInvoice for mer informasjon.
Merk: Innholdet i dette feltet brukes kun hvis relevant bokføringsinformasjondata ikke finnes i tabellen Ordrelinje-tillegg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bokføringsinformasjon Tekst (250)
SQL-navn AcCost Navnet på databasefeltet.
Nummer 17743  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.