Prosessnr

Prosessnummeret, som også er en unik ID for den aktive bedriftsprosessen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosessnr Heltall
Primærnøkkel Ja Prosessnr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Prc Navnet på databasefeltet.
Nummer 461  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.