Foreslå verdi

Foreslå en verdi.

Om denne oppgaven

Prosedyre

 1. Sett markøren i feltet hvor du ønsker forslag på en verdi.
 2. I menyen Redigering, klikk på Foreslå verdi (+).
  Alternativ Beskrivelse
  Datofelt Dagens dato foreslås.
  Autonummereringsfelt Neste ledige nummer foreslås.
  Andre felt Verdien fra forrige rad foreslås.
 3. Klikk på Lagre (Ctrl+S).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.