Sette flaggverdi

Sette flagg i en gitt kolonne.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Flytt markøren til feltet du ønsker å sette verdien.
  2. Trykk * eller dobbeltklikk med venstre musetast.

    Dialogboks med innstillinger vil vises.

  3. Marker alternativene for ønskede innstillinger.
  4. Klikk OK.
  5. Klikk på Lagre (Ctrl+S).

ResultaterVi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.