Leveringsalternativ

Definerer alternative leverandører per produkt, i prioritert rekkefølge.

Brukes ved oppretting av bestillingsforslag og innkjøpsordrer.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.