Visma Business 9.01.1

I versjon 9.01.1 av Visma Business har vi gjort endringer på flere områder.

Det har blitt gjort forbedringer i integrasjonen med ERP POS, samt mindre feilrettinger i logistikkmodulen. En oppdatert rapportpakke er også en del av versjon 9.01.1. Man kan nå angi om regnskapsrapporter skal være basert på valuteringsdato eller bilagsdato.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.