Til dato

Dato for å angi når varene er salgbare.

Dette kan for eksempel være ønskelig for å holde varer midlertidig tilbake mens de blir klargjort for salg.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5043  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.