Lageroppl. 1

Tilleggsinformasjon for lagersaldoen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.opplysn. @ Tekst (22)
SQL-navn StInf1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 8722  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.