Reservert

Hvor mye som totalt er reservert.

Beregnes ut fra feltene Reservert mot lager og Reservert mot tilgang.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15960  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.