Best.beh.

Innstillinger for generering av bestillingsforslag.

Avmerkningene gjelder dersom de ikke blir overstyrt i dialogboksen for Bestillingsforslag.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Tidshorisont

Ta hensyn til forventede fremtidige beholdningsendringer
Visma Business vil ta hensyn til feltene for beholdningsendringer ved generering av bestillingsforslag.

Beregning av innkjøpsmengde

Fyll opp minimumsbeholdningen
Det foreslås å bestille differansen mellom feltene Reserverbart og Min.beh. i tabellen Lagersaldo.
Kjøp inn økonomisk mengde
Det foreslås å bestille det antallet enheter av produktet som er registrert i feltet Øk. innkj.m. i tabellen Lagersaldo.
Ikke overskrid maksimumsbeholdningen
Det foreslås å bestille differansen mellom feltene Reserverbart og Maks.beh. i tabellen Lagersaldo.
Ta med negative bestillingsbehov
Har du valgt 2 - Periodisk bestilling i feltet Best.metode i tabellen Lagersaldo kan du krysse av i denne sjekkboksen. Visma Business tar med produktet på bestillingsforslaget, selv om beholdningen er høyere enn det ønskede lagernivået. Ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer vil programmet hoppe over bestillingsforslagslinjer med negative antall.

Ved valg av leveringsalternativ

Benytt normal leverandør
Det foreslås å bestille produktet fra leverandøren som er registrert i feltet Normal lev. i tabellen Lagersaldo.
Prioriter leveringstid
Setter du kryss i denne sjekkboksen og det er flere alternativer å velge mellom, forsøker Visma Business å velge blant alternativer som kan bli levert innen fristen. Det alternativet som kommer nærmest blir brukt:
  1. Bekreftet lev.dato/Bekreftet lev.uke på ordrelinjen
  2. Bekreftet lev.dato/Bekreftet lev.uke i ordrehodet
  3. Ønsket lev.dato/Ønsket lev.uke på ordrelinjen
  4. Ønsket lev.dato/Ønsket lev.uke i ordrehodet
  5. Trans.dato/Trans.uke på ordrelinjen
  6. Ordredato/Ordreuke i ordrehodet
Unntas fra bestillingsforslag
Produktet vil ikke bli inkludert i Bestillingsforslag.
Unnta fra ordregenerering
Hvis avkrysset blir det ikke laget en bestilling på produktet ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra en salgs- eller produksjonsordre. Krysset blir kopiert til feltet Ord.linjestatus i tabellen Ordrelinje. Du kan også sette, eller ta vekk, krysset for Unnta fra ordregenerering i tabellen Ordrelinje.
Utgår av sortimentet
Sett kryss i denne sjekkboksen dersom produktet ikke skal med på bestillingsforslag. Kryss av for produkter som du for eksempel ikke skal produsere lenger, eller produkter som du ikke lenger skal kjøpe inn. Denne avkrysningen påvirker også ordreregistreringen. Visma Business tar vare på avkrysningen i feltet Utgår av sort. i tabellen Ordrelinje. Ved registrering av ordrelinjer, vil programmet avvise ytterligere 6 - Innkjøp/7 - Produksjon. I tillegg vil Visma Business avvise større antall inntastet på en salgsordrelinje enn verdien i feltet Beh. inkl. endr. i tabellen Lagersaldo.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Best.beh. Heltall
SQL-navn PurcProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5864  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.