Best.intervall

Hvis du benytter periodisk bestilling, angir dette feltet minste antall dager mellom hver gang produkt/lager kombinasjonen skal være med på bestillingsforslag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn PurcInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5845  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.