Plukket uten reservering

Antallet som ble plukket uten å ha en tilhørende reservasjon.

Hvis du har krysset av for En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon under fanen Serienr. i dialogen for Behandlingsmåte, men ikke feltet Reserver serienr ved plukking, oppdaterer ikke plukklisten tabellen Vareparti eller lagrer reservasjonslinjene. Den oppdaterer kun tabellene Lagersaldo og Ordrelinje. Antallet som på denne måten blir plukket uten reservering blir akkumulert i feltet Plukket uten reservering i tabellene Lagersaldo og Ordrelinje. Antallet i feltet Plukket uten reservering blir trukket fra verdien i feltet Reserverbart mot lager, slik at det fremkommer som Realisert beholdning + Urealisert lagerøkn. - Reservert - Plukket uten reservering. Når du ferdigmelder en ordre blir feltet redusert i tabellene Ordrelinje og Lagersaldo.

For å trekke tilbake en plukking som er gjort på denne måten må du benytte behandlingsvalget Trekk tilbake plukking u/res i tabellen Ordrelinje. Det fungerer ikke med negativt antall i feltet Plukk NÅ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PicNotR Navnet på databasefeltet.
Nummer 12708  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.