Best.metode

Metoden som bestilling av nye varer er basert på.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Bestill iht. beholdningsendringer
Ved denne metoden regner Visma Business seg tilbake det antallet dager som er angitt som Lev.tid og Transp.tid for det aktuelle leveringsalternativet. Beregningen blir gjort fra tidspunktet hvor Fysisk beholdning går under Min.beh., eventuelt blir negativ. Hvis Lev.tid eller Transp.tid har blitt overstyrt på bestillingsforslagslinjene, benyttes disse verdiene ved beregning.
Merk: En lagerreduksjon bekreftet for en leveringsdato etter Lev.tid + Transp.tid, selv om ferdigmeldt innenfor denne perioden, vil bare bli inkludert i beregningen etter Bekreftet lev.dato, eller når ferdigmeldt kvantum faktureres/realiseres.
1 - Bestill når bestillingspunkt nås
Ved bruk av 1 - Bestill når bestillingspunkt nås-metoden, vil bestillingsforslaget være det høyeste av:
  1. Minste antall ganger Øk. innkj.m.Best.punkt - Beh. inkl. endr. frem til dagens dato (hvis Beh. inkl. endr. frem til dagens dato < Best.punkt).
  2. Minste antall ganger Øk. innkj.m.Min.beh. - Beh. innenf. lev.t. - Reserv. utenf. lev.t. (hvis Beh. innenf. lev.t. + Reserv. utenf. lev.t. < Min.beh.).
Merk: Dette betyr at den høyeste av verdiene i Best.punkt og Min.beh. "vinner", så hvis Min.beh. er tenkt benyttet til bestillingsforslag kan ikke Best.punkt ha en høyere verdi.
Merk: En lagerreduksjon vil bli inkludert i beregningen ved ferdigmeldingpunktet, hvis den inntreffer tidligere enn Bekreftet lev.dato. Beregningen er basert på feltet På lager nå i tabellen Lagersaldo.
2 - Periodisk bestilling
Ved bruk av 2 - Periodisk bestilling vil Visma Business foreslå å fylle opp med Uttak siden best.forslag + Best.punkt - Beh. innenf. lev.t. - Reserv. utenf. lev.t., med dagens dato som bestillingsdato. Lagersaldoraden blir bare tatt med dersom det har gått minst så mange dager siden sist som feltet Best.intervall angir, eller at feltet for Best.forslagsdato ikke er utfylt.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Best.metode Heltall
SQL-navn PurcMt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6329  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.