Siste sekv.nr

Viser det høyeste brukte Sort.sekv.nr for kombinasjonen av produktnummer og lagernummer, og hindrer at flere brukere får tildelt samme Sort.sekv.nr. Disse numrene blir benyttet til å vise FIFO-rekkefølgen til varepartiene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LSrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4767  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.