Siste best.mengde

Siste bestilte mengde av produktet ifbm. transaksjonstype 6 - Innkjøp eller 7 - Produksjon.

Feltet Siste best.mengde blir slettet så snart det kommer varer inn på lageret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LPurcQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 3732  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.