Siste fakt.dato

Viser når du sist fakturerte noe av produktet fra dette lageret i forbindelse med ordrer med transaksjonstype 1 - Salg or 2 - Utleie.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LSaleDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3734  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.