Ferdigmeldt

Utgjør summen av verdiene i feltet Ferdigmeldt på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

For å få en verdi i feltet Ferdigmeldt må du ha valgt Ta vare på ferdigmeldt antall i lagersaldotabellen under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoFin Navnet på databasefeltet.
Nummer 8601  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.