Dager oppgitt

Dette feltet holder rede på om du har registrert parameteren i lagerenheter eller dager.

Hvis avkrysset kommer parameterne fra dag-kolonnene. Hvis ikke valgt kommer parameterne fra tilsvarende antallskolonner.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Minimumsbeholdning
Hvis Minimumsbeholdning er valgt, hentes verdien fra feltet Min.beh. i dg, ellers vil den komme fra feltet Min.beh. i tabellen Lagersaldo.
Maksimumsbeholdning
Hvis Maksimumsbeholdning er valgt, hentes verdien fra feltet Maks.beh. i dg, ellers vil den komme fra feltet Maks.beh. i tabellen Lagersaldo.
Bestillingspunkt
Hvis Bestillingspunkt er valgt, hentes verdien fra feltet Best.punkt i dg, ellers vil den komme fra feltet Best.punkt i tabellen Lagersaldo.
Min. pr. kunde
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.
Maks. pr. kunde
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.
Økonomisk innkjøpsmengde
Hvis Økonomisk innkjøpsmengde er valgt, hentes verdien fra feltet Øk. innkj.m. i dg, ellers vil den komme fra feltet Øk. innkj.m. i tabellen Lagersaldo.
Avrunding på best.forslag
Hvis Avrunding på best.forslag er valgt, hentes verdien fra feltet Avrunding i dg, ellers vil den komme fra feltet Avrunding i tabellen Lagersaldo.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager oppgitt Heltall
SQL-navn Days Navnet på databasefeltet.
Nummer 6320  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.