Realisasjonsjournalnr.

Oppføringen i tabellen Realisasjonsjournal som denne Realisasjonsjournallinje-oppføringen tilhører.

Verdien settes når rad opprettes i tabellen Realisasjonsjournallinje.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Realisasjonsjournalnr., Linjenr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RealJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15262  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Realisasjonsjournal RealisationJournal
  • Realisasjonsjournalnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.