Ordrejour.nr

Et unikt nummer som identifiserer ordrejournalen.

For hver nye oppføring i tabellen Produkttransaksjon opprettes en tilsvarende oppføring i tabellen Ordrejournal. I tillegg overføres ordrejournalnummeret til feltet Oppr. kjørenr i tabellen Bunt. Dette refererer til buntens opphav.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrejour.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3739  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.