Ordrenr

Ordrenummeret.

Du kan taste + for å få tildelt neste ledige nummer. Hvis du markerer for Ordrenr i Bare "+" i i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du bare benytte +-tasten, ikke taste Ordrenr direkte.

Når du oppretter nye ordrer, forslås verdier i følgende felter:

Du kan endre disse verdiene via menyvalget Rediger > Utfyllingsregler

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrenr
SQL-navn OrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2868  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordrelinje OrderLine
  • Ordrenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.