Lagernr

En unik ID for plasseringssaldoen sammen med feltet Plassering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Primærnøkkel Ja Lagernr, Plassering
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16165  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Plassering Location
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Produkt Product
  • Lagernr
 
Ordrelinje OrderLineStock
  • Lagernr
 
Ordrelinje OrderLineToStock
  • Lagernr
 
Ordrelinje OrderLineStockLocation
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareplassering ItemLocationStockLocation
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.