Brukt vekt

Den totale nettovekten basert på verdien i feltet Fysisk beholdning i tabellen Vareparti og verdien i feltet Nettovekt i tabellen Produkt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn UsdWgt Navnet på databasefeltet.
Nummer 16171  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.