Omsetn.klasse

Omsetningsklasse som benyttes for hovedbokskontoen.

Merk: Land som ikke er medlem av EU må ikke bruke omsetningsklassene 5, 6, 9, 10, 11 og 12. Disse omsetningsklassene produserer føringer til EU-MVA kontoen, og mva-meldingen vil derfor bli feil.

Du benytter omsetningsklasse 4, avgiftspliktig kjøp, på kontoer for avgiftspliktig kjøp og avgiftspliktige, aktiverbare anskaffelser (det vil si de fleste kontoer for varige driftsmidler). Dette gjelder også for kontoer som du skal benytte til både pliktig og fri kostnadsføring. Hvis du ikke benytter avgiftskode, blir det heller ikke beregnet MVA-beløp selv om man har omsetningsklasse 4 på kontoen.

Merk: Det er meget viktig at dette feltet er riktig utfylt før Visma Business tas i bruk.

Mangelfull eller feilaktig utfylling kan føre til differanser i Skattemeldingen. Endrer du feltet etter at du har oppdatert bilag, gir Visma Business endringen ingen tilbakevirkende kraft. Du må tilbakeføre bilag som er oppdatert på kontoer med feil omsetningsklasse manuelt med korreksjonsbilag. Hvis ikke alle kontoer for oppgavepliktig omsetning/kjøp er definert med riktig omsetningsklasse, vil mva-meldingens oversikt over oppgavepliktig salg og kjøp i perioden ikke stemme overens med de avgiftene som er automatpostert direkte på avgiftskontoene.

På bilag med hovedboksposteringer for salg og kjøp som er generert ut fra ordrer, blir omsetningsklasse satt ut fra feltene Trans.type, Område og Tjeneste-type.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Avgiftspliktig salg
Benyttes ved salg av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
2 - Avgiftsfritt salg innenlands
Benyttes ved salg av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
10 - Overføring av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
5 - Salg av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
3 - Avgiftsfritt salg til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
9 - Salg av tjenester til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land, 3 - Utenfor EU/Utenlands eller 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
13 - Ikke oppgavepliktig salg
16 - Salg utenfor avgiftsområde
18 - Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt
20 - Agentsalg til 3. part
22 - Salg av tjenester til EU-land
26 - Leieinntekter (frivillig registrering)
27 - Tjenester OSS EU-ordning
28 - Varer OSS EU-ordning
29 - OSS Import-ordning
4 - Avgiftspliktig kjøp
Benyttes ved kjøp av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
7 - Avgiftsfritt kjøp innenlands
Benyttes ved kjøp av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
15 - Kjøp innenlands med tilbakeføring av mva
11 - Overføring av varer mellom andre EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
6 - Kjøp av varer fra EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
8 - Kjøp av varer utenlands
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
12 - Kjøp av tjenester fra utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land eller 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
14 - Ikke oppgavepliktig kjøp
17 - Kjøp utenfor avgiftsområde
19 - Reversert MVA på kjøp
21 - Kjøp av tjenester fra EU-land
23 - Kjøp av tjenester innland
24 - MVA pliktig forbruk av varer
25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Omsetn.klasse Heltall
SQL-navn TxCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 1485  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.