Mal-kontonr

Malkontonummer benyttes for å opprette nye kontoer med samme oppsett/verdier som den du henviser til.

Hvis du skal opprette en ny konto med samme egenskaper som en du kjenner fra før kan du legge inn nytt kontonummer, kontonavn og så verdien til den som du ønsker å benytte som mal. Da vil alle verdier fra denne kontoen bli fylt ut bortsett fra de feltene du selv har lagt inn verdi i.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8748  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto AccountTemplate
  • Mal-kontonr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.