Avg.kode

Angi standard avgiftskode for hovedbokskontoen.

Denne avgiftskoden foreslås hver gang et bilag registreres på denne kontoen. Avgiftskoden styrer hva slags avgifter og hvilke avgiftssatser som skal benyttes på bilaget.

Merk: Dersom det på bilagsarten for bilaget er krysset av i feltet Ignorer avg.k., vil ikke avgiftskode bli foreslått, selv om den er oppgitt på kontoen. I tabellen Bilagsart som følger med standard bedriftsdata gjelder dette kun bilagsartene saldo og saldo valuta (bilagsart 29 og 30). Disse bilagsartene benyttes ved registrering av inngående saldo.

Hvis du importerte standard bedriftsdata ved kreering av bedriften, ligger de mest vanlige avgiftskodene i tabellen Avgiftskode.

Merk: Avgiftskoden må stemme overens med kontoens omsetningsklasse, ellers vil det bli differanse på Skattemeldingen.

En hovedbokskonto som er avgiftspliktig (dvs. med omsetningsklasse 1 eller 4), MÅ ha en avgiftskode som beregner henholdsvis utgående eller inngående merverdiavgift. Avgiftsklassen styrer hvilke kontoer som skal akkumuleres i sum oppgavepliktig kjøp og salg på skattemeldingen. Disse tallene vil ikke stemme overens med automatposterte avgifter, hvis du har ført bilag med en avgiftskode som IKKE følger avgiftsklassen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn TxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 1486  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCode
  • Avg.kode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.