Sperret

Dersom du ikke ønsker mulighet for å føre bilag direkte på en konto, kan du krysse av i dette feltet. Under bilagsregistrering får du meldingen "Kontoen er sperret mot direkte føring", hvis du taster inn et slikt kontonummer.

Vi anbefaler at du sperrer alle kontoer som du skal føre via reskontro. Slik sikrer du at reskontropostene i hovedbok blir ført via reskontro, og dermed blir også sjansen for å få differanse mellom reskontro og hovedbok redusert. I tabellen Hovedbokskonto som følger med standard bedriftsdata er dette feltet krysset av på hovedbokskontoer for kunder og leverandører (kontonummer 1500 og 2410). Disse blir kun bokført på via automattransaksjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Susp Navnet på databasefeltet.
Nummer 1489  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.