SAF-T kontonr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 4 Tekst (4)
SQL-navn SfAcId Navnet på databasefeltet.
Nummer 14222  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.