Rapportgruppe

Benyttes til grupperinger eller tilleggsinformasjon.

Benyttes f.eks. til registrering av SRU-kode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RepGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 5455  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.