Rapportkode

Benyttes til grupperinger eller tilleggsinformasjon.

Benyttes f.eks. til eksport/import av spesialformater for integrasjon mot årsoppgjørspakker.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 1 Tekst (1)
SQL-navn RepCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 5587  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.