Resultatkonto

Kryss av dette feltet for alle resultatkontoer, settes blankt på balansekontoer.

Merk: Det er viktig at feltet Resultatkonto er korrekt utfylt før Visma Business tas i bruk.

Visma Business sjekker dette feltet under hver oppdatering av bilag mot kontoen, og oppdaterer saldo forskjellig avhengig av om bilaget er ført på en resultat- eller balansekonto. Endring av feltet har ingen tilbakevirkende kraft, og kan føre til feil i saldotabellene. På resultatkontoer blir saldo nullstilt for første regnskapsperiode i nytt regnskapsår, med mindre du har ført på en ansvarsenhet som er definert med akkumulert resultat. På balansekontoer blir saldoen akkumulert videre over på nytt regnskapsår.

Merk: Hvis du har gjort feil i dette feltet og foretatt oppdateringer, kan du endre verdien i feltet og deretter kjøre behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer fra tabellen Bedriftsopplysninger. Bare systemansvarlig kan kjøre dette menyvalget. Valget kan være tidkrevende, og du bør derfor tilpasse dette andre aktiviteter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Res Navnet på databasefeltet.
Nummer 1484  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.