Produktnr

Hvis et produktnummer er registrert på hovedbokskontoen, vil det bli foreslått på bilagslinjen når Debet konto eller Kredit konto angis.

Et produktnummer kreves på bilagslinjen, om du ønsker å kreere en ordre fra bilaget.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5736  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt Product
  • Produktnr
 
Søkeprodukt SearchProduct
  • Produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.