Ansvarsenhet 5

Standard ansvarsenheten for føring av bilag på kontoen.

Ansvarsenheten vil komme fram som forslag hver gang du registrerer et bilag på denne kontoen. Hvis du registrerer et bilag på to hovedbokskontoer med forskjellige ansvarsenheter, vil den kontoen du registrerer først styre ansvarsenhet. Den foreslåtte verdien kan overstyres under bilagsregistrering.

Det er ett felt for hver definert ansvarsenhetsklasse, slik at et bilag kan føres mot flere ansvarsenheter.

Ansvarsenhetsfelter kan brukes fritt i henhold til selskapets behov for å dele regnskap, salg og innkjøp inn i ansvarsenheter. De vanligste typene er avdeling, prosjekt og kampanje. Det er også mulig å begrense de ansvarsenhetene en bruker kan se ved å begrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning. Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsnummer Heltall
SQL-navn R5 Navnet på databasefeltet.
Nummer 1495  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 5 OrgUnit5
  • Ansvarsenhet 5
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.