Ansvarsenhet 3 behandl.

Hvordan behandle ansvarsenheter.

Merk: Hvis feltet ikke er fylt ut, vil ikke ansvarsenheten bli tatt med på transaksjonene for den aktuelle konto. Hvis verken debet eller kredit konto er gyldige for ansvarsenhetsbehandling gir Visma Business melding ved bilagsregistrering.
Merk: Hvis obligatoriske ansvarsenheter ikke er fylt ut før du oppdaterer, vil du få en feilstatus på transaksjonene og en rapport med antall transaksjoner med feil.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Blokkeres
1 - Benyttes
Visma Business henter informasjon om ansvarsenheter fra hovedbokskontoen, dersom du har registrert noe her.
2 - Stans
Markøren stanser i feltet for ansvarsenhet på bilagslinjene ved føring på den aktuelle hovedbokskontoen.
3 - Obligatorisk
Markøren stanser i feltet for ansvarsenhet på bilagslinjene ved føring på den aktuelle hovedbokskontoen. Visma Business vil vise et rødt spørsmålstegn i feltet for obligatoriske ansvarsenheter som ennå ikke er utfylt på bilagslinjen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Status Heltall
SQL-navn InpR3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 1499  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.