Gammelt kontonr

Hvis du har byttet kontonummer, vil det gamle kontonummeret bli lagret i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OldAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6613  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.