Navn 2

Et avvikende navn på kontoen, for eksempel kontonavnet på et annet språk.

Krysser du av i feltet "Bruk navn 2" i utskriftsdialogen for "Resultat/balanse", blir feltet Navn 2 skrevet ut på resultat- og balanserapporter med kontospesifikasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Nm2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 14221  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.