Inngår i oms.

Kryss av i feltet på alle kontoer som skal inngå i omsetningen. Dette er normalt alle salgs- og rabattkontoer (i tabellen Hovedbokskonto som følger med standard bedriftsdata er dette kontonummer i 3000-serien), mens andre inntekter som honorarer, husleie og provisjon vanligvis ikke skal være med i omsetningen.

Alle poster du fører på kontoer der dette feltet er avkrysset, vil utgjøre 100 % omsetning. Du kan på resultatrapporten skrive ut hvor stor prosentvis andel av omsetningen hver enkelt kostnads- og inntektskonto utgjør.

Merk: Dette feltet blir kun brukt når du kjører ut en resultatrapport, og du kan følgelig endre feltet som du ønsker underveis.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Trn Navnet på databasefeltet.
Nummer 1488  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.