Valutakurs 2

Valutakurs for valuta 2, benyttes på bilag når hovedbokskonto angis.

Verdien foreslås på bilagslinjer, når du registrerer debet/kredit kontonummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 14315  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.