Oppgi avg.kode

Ønsker du at markøren alltid skal stanse i feltet for avgiftskode under bilagsregistrering på denne kontoen, kan du krysse av i dette feltet. Avgiftskode kan da enkelt endres, selv om du har angitt en standard avgiftskode på kontoen.

Selv om feltet Oppgi avg.kode ikke er avkrysset, har du fortsatt mulighet for endre avgiftskode under bilagsregistrering. Markøren vil hoppe over feltet, men du kan gå tilbake til feltet med piltastene og endre til ønsket avgiftskode.

Merk: Har du krysset av i feltet Ignorer avg.k. på den bilagsarten du har ført bilaget på, vil systemet hoppe over feltet Avg.kode selv om du har krysset av på kontoen at du vil stoppe i det. I tabellen Bilagsart som følger med standard bedriftsdata gjelder dette kun bilagsartene saldo og saldo valuta (bilagsart 29 og 30). Du benytter disse ved registrering av inngående saldo.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn InpTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 1487  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.