Valutanr

For hovedbokskontoer, som vanligvis føres i en spesiell valuta, kan valutanummer angis i dette feltet.

Valutanummeret og -kursen vil komme fram som forslag hver gang du registrerer et bilag på aktuell konto. Hvis du registrerer et bilag på to kontoer med forskjellig valutanummer, vil den kontoen du registrerer først styre valutakoden. Dette gjelder uansett om det dreier seg om kunde, leverandør eller hovedbokskonto. Feltet Valutanr er særlig aktuelt på balansekontoer i tilknytning til utlandet, for eksempel for innskudd i utenlandske banker. Det må være en konto pr. valuta for å få korrekt saldo i valuta.

Merk: Du kan endre valutanummer på hver enkelt bilagslinje ved å gå tilbake til feltet Valutanr, men du vil få generert hovedbokssaldo kun i den valutaen som er oppgitt på hovedbokskontoen (samt i innenlandsk valuta) under oppdatering.

Hvis du importerte standard bedriftsdata ved kreering av bedriften, finnes de mest vanlige valutakodene i tabellen Valuta. Hvis du ønsker å endre eller opprette en ny valutakode, kan du redigere i hjelpevinduet som i et vanlig Valuta-vindu.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 1490  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.