Kontogruppe

Kontogruppe som kontoen tilhører.

Du kan gruppere hovedbokskontoene i et fritt antall kontogrupper. Disse er registrert i tabellen Kontogruppe. Du kan redigere hver enkelt kontogruppe ut på resultat- og balanserapportene som en sumlinje.

Importerte du standard bedriftsdata ved kreering av bedriften, har du fått opprettet kontogrupper i henhold til Norsk Standard kontoplan 4102, for personlig firma og aksjeselskaper. Du får også et forslag til en resultat- og balanserapport, som bruker disse kontogruppene.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppe Tekst (60)
SQL-navn AcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1483  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontogruppe AccountGroup
  • Kontogruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.