Suggesting a value

Suggesting a value.

Den här uppgiften

Arbetsordning

 1. Click the field where you want to suggest the value.
 2. Click Föreslå värde (+).
  Alternativ Beskrivning
  Date field Today's date will be suggested.
  Auto number field The next free number will be suggested.
  Other field The value from the previous row will be suggested.
 3. Klicka på Spara (Ctrl+S).


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.