Koddel 12nr

Ett unikt nummer som identifierar ansvarsenheten.

The field appear with the name assigned to it in the Företagsuppgifter table.

Anm: If you enter + in this field, the value from the line above is suggested.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Kort alfanumeriskt ansvarsenhetsnr. Text (10)
Primärnyckel Ja Koddel 12nr
SQL-namn RNo Databasfältets namn.
Nummer 10395  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.