Legge til et oppsett i navigeringspanelet

Legge til oppsett i navigeringspanelet.

Om denne oppgaven

Hvis det er ønskelig at brukerene skal ha adgang til oppsettet fra Ribbon-menyen, må det legges til i navigeringspanelet.

Prosedyre

 1. I gruppen Navigering, klikk Oppsett-utforsker (Ctrl+O).
 2. Velg eller opprett ønsket mappe for oppsettet.
  Mappehierarkiet gjenspeiler menyen:
  • Mappene på første nivå (første nivå under "Oppsett") vises som menyer (sidemerker i Ribbon).
  • Mappene på andre nivå (neste nivå) vises som grupper på menyene.
  • Mappene på tredje nivå (siste nivå) vises som delte knapper i gruppene.
  En mappe må velges på andre eller tredje nivå.
  Merk: Hvis nye mapper opprettes, husk å velg Tas med i navigeringspanelet.
 3. Åpne oppsettet som skal legges til navigeringspanelet.
 4. I gruppen Design, klikk Design-modus (Ctrl+D).
 5. I gruppen Oppsett, klikk Lagre vindusoppsett.
 6. Velg korrekt mappe for oppsettet og velg Tas med i navigeringspanelet.
 7. Klikk OK.

Resultater

Oppsettet er nå tilgjengelig i menyen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.