Kopiering av standardoppsett

Standardoppsett kan kopieres til egne mapper.

Om denne oppgaven

Hvis oppsett levert av Visma kan passe dine behov, kan disse kopieres til egne mapper.

Prosedyre

  1. Åpne Oppsett-utforsker.
  2. Bla deg gjennom til standardoppsettmappen der oppsettet eller mappen ligger.
  3. Velg oppsettet og klikk Kopier (Ctrl+C).
  4. Åpne den vanlige oppsettsmappen der du vil plassere oppsettet, og klikk Lim inn (Ctrl+V).
  5. Klikk Lagre (Ctrl+S).
  6. Velg oppsettet igjen.
  7. Tilpass adgangen til oppsettet ved å velge korrekt Bruker eller Oppsettsgruppe og Bedrift eller Bedriftsgruppe.
  8. Aktiver Tas med i navigeringspanelet om nødvendig.
  9. Klikk Lagre (Ctrl+S).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.