Visma Business Design

Denne delen av brukerdokumentasjonen viser deg hvordan du ved hjelp av Design-modulen enkelt kan tilpasse standard skjermbilder og navigeringspanel etter ønske og arbeidsprosesser. Du har også mulighet til å lage nye skjermbilder.

Du får ikke opp valget "Design" på linjen, før det aktive skjermbildet er i design-modus. Du slår på/av design-modus under Hjem > Design > Design-modus (Ctrl+D).

Du får en beskrivelse av hvilke funksjoner som Design-modulen inneholder, og hvordan disse fungerer.

Før du begynner å bruke Design-modulen, bør du ha grunnleggende kunnskaper om Windows og Visma Business.

De grunnleggende funksjonene i Visma Business kan du lese mer om under Komme i gang.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.