Forbedringer 9.01.2 - Logistikk

Visma AutoInvoice

Avrunding av mva.
Avrunding av mva. på ordrelinjenivå ble håndtert feil ved sending til AutoInvoice. Dette kunne gi en differanse sammenlignet mot fakturatotaler.
Fakturagebyr på faktura med mva.sats = 0
Om fakturaavgift hadde en mva.sats, ble mva. beregnet med denne satsen ved forsendelse til AutoInvoice - selv om fakturaen var mva.fri.
Fakturagebyr på bruttoordre
På bruttordrer med fakturagebyr ble mva. beregnet basert på bruttoverdien av fakturagebyret. Dette førte til at mva.beløpene ble for høye.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.