Forbedringer 5.31.1 - Generelt

GUI

Ufullstendig leveringsinformasjon i standardoppsettet for innkjøpsordre
Standardoppsettet for innkjøpsordrer, vindu 0400, viser nå leveringsinformasjonen riktig. Dette gjelder for norske, danske og svenske standardoppsett.
Oppføringer forsvinner etter sortering av tabeller
Linjene i tabeller forsvinner ikke lenger når du bruker sorteringen fra A-Z-knappen på ribbon'en. Dette problemet oppstod tidligere i tabeller som allerede var sortert, ved bruk av alternativet for Bruddlinjer og Vis bare bruddlinjer.
Hindre redigering ved oppslag fungerer ikke
Oppslag kan ikke lenger endres hvis alternativet Hindre redigering ved oppslag er valgt i dialogboksen Andre preferanser i designmodus for en tabell.
Utskriftsformat - ikke alle parametere visualiseres
Visualiseringen av parameterne i kategorien Fil i dialogboksen Utskriftsformat er nå riktig. Tabellheading, Feltstart/slutt-tegn og Feltseparator viser nå verdien som er angitt i rullegardinlisten.
Oppfrisk av layout

Sortering av rader i tabeller med linjenummer er endret. Sortering vil ikke lenger utføres ved første editering av rad etter lagring. Oppfrisk vil bli utført ved lagring og Oppfrisk F5.

Et eksempel på dette er Ordrelinje tabellen. Når layouten har en sortering på ordrelinjer, blir disse ikke endret under redigering.

Visma Bizweb

Overflyt i adresseimport fra Visma Bizweb
Felt i databasen Visma Bizweb som inneholder flere tegn enn tilsvarende felt i Visma Business, blir ikke importert lenger. Det vises en melding på skjermen som viser alle felt som ikke kan importeres fordi de overskrider feltlengden i Visma Business. Alle andre felt i den valgte oppføringen blir importert.
Kredittkontroll i Visma Business ved bruk av Visma Bizweb
Integreringen av Visma Bizweb har nå mulighet for å tillate kredittkontroller av kunder i Visma Business. Brukeren må aktiveres for Bruk personlig pålogging til Visma Bizweb i tabellen Bruker, og den tilsvarende brukerkontoen i Visma Bizweb må aktiveres for kredittkontroller.

Visma Document Center

Endring i Visma Document Center -tjenesten
Integrasjonen mellom Visma Document Center og Visma Business er endret. Tjenesten Visma Document Center bruker nå Bedriftsnr til å identifisere bedriften, og ikke Navn.
Start 5.x-dokumentviser for både 3.x- og 5.x-dokumenter
Visma Document Center 5.x-viseren vil bli brukt til å vise dokumenter fra denne versjonen og dokumenter fra versjon 3.x.

Utfyllingsregler

Feilbehandling for utfyllingsregler
Oppføringer uten en verdi i en obligatorisk kolonne kan ikke lagres lenger. En feilmelding informerer brukeren om den manglende verdien.

Aktør

Tildelte Kundenr, Lev.nr og Ans.nr er alltid unike.
Bare unike numre blir tildelt til feltene Kundenr, Lev.nr og Ans.nr hvis nye numre tildeles til en eksisterende oppføring i tabellen Aktør ved bruk av plusstasten (+).

Aktivitet

Dialogboksen Flytt aktivitet er endret
Brukernavn i parentes legges til det viste navnet i Flytt aktivitet-behandlingen i tabellen Aktivitet.
Feil i Flytt aktivitet-behandling, finner ikke bruker.
Alle brukere vises nå i Flytt aktivitet-behandlingen.

VUD

VUD 2.3-integrering med Visma Business
Visma Business kan integreres med en nyinstallert versjon av VUD 2.3. Visma Local Certificate Authority kreves ikke lenger.

Z Data

Ny versjon av ConvertX og BankX

En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon 2.8.2.1 og BankX versjon 4.0.0.9.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.