Endrede funksjoner 13.10.0 - Teknisk

Visma Business produktlinje-installasjonsprogram

Oppgradert .Net Framework
.Net Framework er oppgradert til versjon 4.6.2 i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.
UNC-sti gyldig som sti for Visma Document Center auto import område
UNC-sti kan nå brukes for Visma Document Center auto import område i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.

Master Data Management

Opprett indeks i tabellen SyncEngine Meta Information (SEMtInf)
For å forbedre ytelsen til Master Data Management-integrasjonen er det lagt til indekser med følgende kolonner: Master Data Management datatype, Master Data Management public ID, Master Data Management status, Ekstern ID(MdmDataTp, MdmPubId, MdmPrc, ExtId).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.